Nasze sprawy

ks. Henryk Wejman
Człowiek współczesny odkrywa w sobie potrzebę zabezpieczenia własnego życia. Jednak realizacja przez niego tej potrzeby przybiera czasami niepokojące formy, które sprzeciwiają się postawie ubóstwa. Nie sposób wymienić wszystkie i dlatego ograniczymy się jedynie do wskazania najistotniejszych.
Aleksandra Bałoniak
Niektóre układy społeczno - kulturowe są obecnie poważnym zagrożeniem dla człowieka. Nastawienie na przyszłość, na budowanie lepszego świata jest bardziej ambitne, istnieją coraz większe możliwości naukowe i techniczne. Wśród ludzi zatroskanych o życie, o kształt współczesnej i przyszłej kultury, szczególne miejsce zajmuje Jan PawełII.
(oprac. własne)
Zdaniem autorów duchowych każdy grzech rozmyślny, nawet lekki, jest większym złem niż śmierć cielesna. Zasługuje on na karę; grzesznik nie może oglądać Boga. Nie oznacza to, że Bóg karze grzesznika, ale że grzech czyni spustoszenia w duszy.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.