FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Ubóstwo ewangeliczne - bardziej być niż mieć
Autor: ks. Henryk Wejman
Człowiek współczesny odkrywa w sobie potrzebę zabezpieczenia własnego życia. Jednak realizacja przez niego tej potrzeby przybiera czasami niepokojące formy, które sprzeciwiają się postawie ubóstwa. Nie sposób wymienić wszystkie i dlatego ograniczymy się jedynie do wskazania najistotniejszych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.