„VERBA DOCENT…”

ks. Jerzy Bajda
Jest to temat ogromnie złożony, dlatego w tym skromnym szkicu ograniczę się do kilku refleksji. Przedstawię je w świetle syntezy, jaką zaprezentował nam Jan PawełII w encyklice Fides et ratio.
ks. Marian Włosiński
Nasz Wielki Rodak jako duszpasterz akademicki, profesor lub biskup miał rzetelny obraz Polskiej Szkoły, która w latach dawnego systemu wychowywała dziecko przede wszystkim w posłuszeństwie rozumianym szeroko: od obowiązującego stroju po oczekiwane postawy i poglądy.
ks. Józef Stala
Rodzice przekazawszy życie i przyjąwszy je w klimacie miłości, są obdarowani bogactwem tych zdolności wychowawczych, których nie posiada nikt inny: znają w sposób jedyny swoje własne dzieci w ich niepowtarzalnej jedyności a przez doświadczenie znają dokładnie tajemnice i zasoby prawdziwej miłości.[1]
Danuta Kasperczuk
Ewangelizacja - można powiedzieć przekornie - nie jest w Kościele niczym nowym, ponieważ Kościół bierze swój początek z ewangelizacji Jezusa i dwunastu Apostołów.[1] Mimo to jednak, często słyszymy, szczególnie w ustach Ojca Św., to ciekawe sformułowanie: Nowa Ewangelizacja. W czym więc przejawia się nowość dzieła, do którego tak gorąco nawołuje i zachęca nas Piotr naszych czasów?
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.