FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Miłosierdzie wymianą darów między Bogiem a człowiekiem - cz.II
Autor: ks. Henryk Wejman
Człowiek, doświadczając miłosierdzia Bożego, nie może nie okazywać go innym. Będąc istotą stworzoną i odkupioną z miłości miłosiernej Boga jest on niejako wewnętrznie zobowiązany do świadczenia miłosierdzia bliźnim.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.