„VERBA DOCENT…”

ks. Roman Murawski SDB
Umykający szybkimi krokami wiek dwudziesty skłania do refleksji, zadumy, a także do robienia różnego rodzaju bilansów. Wydaje mi się, że można by także dokonać jakiegoś podsumowania dziejów polskiej katechezy mijającego stulecia, zarówno jej osiągnięć, jak i problemów, które na przestrzeni ostatnich stu lat musiała odważnie podjąć i rozwiązać.
ks. Piotr Tomasik
Wiele rozprawiano już na rozmaitych sympozjach, napisano szereg artykułów, żeby wykazać, że katecheza i nauka religii to niedokładnie to samo.
ks. Marian Włosiński
Pismo św. jest - w całym tego słowa znaczeniu - Księgą religijną. Mówi nam o Bogu, a właściwie to sam Bóg mówi o sobie. Są to bowiem Słowa Boga, Prawdy przez Boga objawione, zapisane przez człowieka pod natchnieniem Ducha Świętego (KKK105).
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.