„VERBA DOCENT…”

Stuletni bilans polskiej katechezy
Autor: ks. Roman Murawski SDB
Umykający szybkimi krokami wiek dwudziesty skłania do refleksji, zadumy, a także do robienia różnego rodzaju bilansów. Wydaje mi się, że można by także dokonać jakiegoś podsumowania dziejów polskiej katechezy mijającego stulecia, zarówno jej osiągnięć, jak i problemów, które na przestrzeni ostatnich stu lat musiała odważnie podjąć i rozwiązać.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.