Katecheta 10/2000
Katecheta 10/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Człowiek potrzebujący jako sanktuarium dzisiejszych czasów
Autor: Ewa Zastawna
Dla klas I - II gimnazjum
Cel  dydaktyczny:
 • przypomnienie, czym jest Rok Jubileuszowy,
 • wyjaśnienie sensu pielgrzymowania,
 • wyjaśnienie pojęcia: sanktuarium,
 • kształcenie umiejętności analizy i redagowania artykułu.
Cel  wychowawczy:
 • kształtowanie postawy ofiarnej miłości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 • budzenie wdzięczności za miłosierdzie Boże,
 • ukierunkowanie na działanie charytatywne.
Metody:
 • analiza tekstów biblijnych,
 • praca w grupach,
 • artykuł prasowy,
 • "słoneczko".

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.