Katecheta 10/2000
Katecheta 10/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Sakrament pojednania - spotkania z miłosiernym Ojcem
Autor: Mirosława Kajzer
Dla gimnazjum i szkoły średniej 2 jednostki lekcyjne
Cel  ogólny:  kształtowanie w uczniach obrazu Boga miłosiernego oraz właściwej postawy wobec sakramentu pojednania.
Cele operacyjne (po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć):
  • streścić przypowieść o synu marnotrawnym;
  • dokonać porównania sytuacji syna marnotrawnego i człowieka, który przez grzech oddalił się od Boga;
  • powiedzieć, wykorzystując treść przypowieści, jaką postawę Boga wobec grzesznika ukazuje nam Jezus Chrystus;
  • wyjaśnić, czym powinien być dla chrześcijanina sakrament pojednania;
  • wymienić dary, jakie otrzymuje człowiek od Boga w sakramencie pojednania.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.