Katecheta 10/2000
Katecheta 10/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Mali odkrywcy Bożych dzieł. Kolorowanka katechetyczna
Maria Brzostowska
KSIĄŻKA
9,90 zł 7,43 zł

Metody pracy na lekcji

Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem (komiks)
Autor: s. Aurelia Kumon ISSM
Artykuł archiwalny
W klasach V i VI, tuż po Świętach Wielkanocnych, przeprowadziłam temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem. Podczas tej katechezy wykorzystałam metodę komiksu, która bardzo ożywiła moich uczniów.
    Wstępem do pracy w grupach była pogadanka zmierzająca do tego, aby uczniowie opowiedzieli o tych ludziach, o których podaje, Pismo św., że spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa. Wskazałam następujące fragmenty biblijne: Łk 24,13-27; Łk 24,1-11; J 20,24-29; J 21,1-13. Potem rozmawialiśmy o swoich wrażeniach i odczuciach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.