Katecheta 10/2000
Katecheta 10/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wyjątkowy dzień
Anne-Dauphine Julliand
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

Makroregion Polski Północno-Wschodniej do Spraw Katechezy Rzymskokatolickiej
Autor: Elżbieta Młyńska
Artykuł archiwalny
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych Kurii Biskupich Ełckiej i Białostockiej, zainspirowani wskazaniem Dyrektorium ogólnego o katechizacji dotyczącym współpracy międzydiecezjalnej na rzecz katechezy (p. 268), taką współpracę podjęli. Dodatkową motywację do wspólnego działania stworzył fakt nowego podziału administracyjnego kraju, w wyniku którego w obrębie województwa podlaskiego znalazły się diecezje: białostocka, łomżyńska, część drohiczyńskiej i część ełckiej. Współpraca, o której mowa zawiązała się przede wszystkim w obszarze szkolnego nauczania religii, którego jakością w województwie zainteresowane są przede wszystkim takie podmioty, jak: wydziały katechetyczne odnośnych kurii, kuratorium oświaty i ośrodki metodyczne.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.