Katecheta 10/2000
Katecheta 10/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bóg kocha złamanych na duchu
Sheila Walsh, tłumacz Krzysztof Pachocki
KSIĄŻKA
32,00 zł 27,20 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Formy i rodzaje modlitwy
Autor: ks. Jacek Hadryś
Artykuł archiwalny
Najogólniej rzecz ujmując, chrześcijańską modlitwę, ze względu na jej charakter, możemy podzielić (patrząc od strony przeżywania jej przez człowieka) na: ustną oraz myślną, a tę ostatnią z kolei na: rozmyślanie i kontemplację. Powyższy podział potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego, wskazując na trzy, wypływające z tradycji chrześcijańskiej, główne formy życia modlitwy, tzn. na: modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. Katechizm podaje również inne formy i rodzaje modlitwy, biorąc pod uwagę odniesienie w nich do Boga: błogosławieństwo i adorację, modlitwę prośby, wstawienniczą, dziękczynienia oraz uwielbienia. Ze względu jednak na ograniczone możliwości objętościowe niniejszej refleksji, spróbujmy przyjrzeć się jedynie trzem pierwszym, podstawowym formom modlitwy prezentowanym w Katechizmie

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.