Katecheta 11/2000
Katecheta 11/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy osoby różnej wiary mogą się ożenić?
Autor: ks. Jarosław Krzewicki
Szkoła średnia
  Czy katolikowi wolno pobrać się z niekatolikiem? Kto jest katolikiem? Jest nim bądź ochrzczony w Kościele, bądź do niego przyjęty, który nie odłączył się od niego formalnym aktem, czyli nie zrzekł się wiary.
    A kto jest niekatolikiem? Wszyscy pozostali, czyli ludzie ochrzczeni w innych wspólnotach niekatolickich, ochrzczeni w Kościele, którzy z niego wystąpili oraz ludzie, którzy nigdy nie przyjęli chrztu. Wśród tych ostatnich mogą być zarówno wyznawcy innych religii, jak i ci, którzy deklarują się jako niewierzący i nie przynależą do żadnej wspólnoty religijnej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.