Katecheta 11/2000
Katecheta 11/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jeśli Bóg zbawia w innych religiach, to po co są misje?
Autor: ks. Dariusz Madejczyk
Szkoła średnia
 Sobór Watykański II mówi w swych dokumentach o prawdzie, która została udzielona także wyznawcom innych religii. Widzimy jednak, że chrześcijanie (także innych wyznań) nie rezygnują z pracy misyjnej. Dlaczego?
    Nakaz misyjny jest integralną częścią Ewangelii, którą pozostawił nam Chrystus. Misje (głoszenie Ewangelii) nie są jakimś wolnym wyborem chrześcijan. Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem wpisanym w naszą wiarę, obowiązkiem, od którego nie można się dyspensować. Zwróćmy uwagę, co Pan Jezus mówi do swoich apostołów przed Wniebowstąpieniem, w ostatnich chwilach, kiedy jest ze swymi uczniami: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu..." (Mt 28,19; por. Mk 16,15) - to jest testament Pana Jezusa.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.