Katecheta 11/2000
Katecheta 11/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

NIE TYLKO DLA GŁUCHYCH

Pamiętajmy o naszych zmarłych
Autor: ks. Krzysztof Młynarczyk
Artykuł archiwalny
 Katecheta odwołuje się do bezpośrednich przeżyć uczniów. Pyta: Kto z was był na cmentarzu? Co się tam znajduje? Młodsze dzieci mogą mieć problemy z nazewnictwem. Dobrze, jeśli katecheta pozwoli się im wypowiedzieć poprzez rysunek na tablicy. Pytania katechety powinny zmierzać do celu, którym będzie narysowanie na tablicy możliwie pełnego obrazu grobu (krzyż, pomnik, wieniec, kwiaty, znicze, tablice nagrobne itp.) Kolejne pytanie: Kto jest w grobie pochowany? Doświadczenie uczy, iż dzieci mogą uprzedzić postawienie tego pytania swoimi wcześniejszymi wypowiedziami.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.