Katecheta 11/2000
Katecheta 11/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Opactwo
James Martin
KSIĄŻKA
26,90 zł 22,90 zł

Forum „katechety"

W drodze do nowego programu katechetycznego
Autor: Zbigniew Marek SI
Artykuł archiwalny
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyjęty harmonogram prac nad "Podstawą programową katechezy w Polsce" będzie dotrzymany. Jeszcze przed wakacjami rozesłano do członków Komisji Wychowania Katolickiego oraz innych ekspertów tekst projektu dokumentu z prośbą o jego ocenę. Zasadniczo projekt spotkał się z dużą aprobatą. Nadesłano także konkretne uwagi, które umożliwią jego udoskonalenie. Uwagi te nawiązywały do posłannictwa Kościoła wobec świata uwzględniającego dzisiejszą sytuację społeczno-religijną w Polsce. Zebrany materiał stał się przedmiotem kolejnego spotkania zespołu redakcyjnego, które miało miejsce 25 września w Częstochowie pod przewodnictwem ks. bpa K. Nycza, Przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Wychowania Katolickiego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.