Katecheta 11/2000
Katecheta 11/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

RECENZJE

Ks. Stanisław Dziekoński WychowanieWychowanie w nauczaniu Kościoła.w nauczaniu Kościoła. Od XIX wieku do Soboru Watykańskiego II
Autor: (oprac. własne)
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2000
Książka zbiera, przedstawia, porządkuje i analizuje wszystkie wypowiedzi Kościoła na temat wychowania od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II włącznie. Pozwala wnikliwie prześledzić rozwój wychowawczej myśli Kościoła, aż po czasy współczesne. Stanowi nie tylko poważny przyczynek do poznania nauki Kościoła na temat wychowania, lecz jest także pierwszym i jedynym, jak na razie, opracowaniem tego tematu w języku polskim (ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.