Katecheta 11/2000
Katecheta 11/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

RECENZJE

Słownik liturgiczny języka migowegojęzyka migowego
Autor: (oprac. własne)
Wydawnictwo św. Jacka, Warszawa 2000
 Środowisko osób wnoszących duchową pomoc w świat ciszy ludzi niesłyszących otrzymuje u progu nowego roku szkolnego 2000/2001 wspaniałą pomoc katechetyczną i duszpasterską. Jest nią Słownik liturgiczny języka migowego. Pozycja ta powstała z inicjatywy Krajowej Centrali Duszpasterstwa Niesłyszących. Zunifikowanie religijnych znaków polskiego języka migowego było sprawą konieczną i nieodzowną. Po kilkukrotnych, wcześniejszych próbach, pod przewodnictwem pana profesora Bogdana Szczepankowskiego doszło do finalizacji prac zespołu duszpasterzy, katechetów zakonnych i osób świeckich bardzo dobrze znających środowisko niesłyszących, działających przy Krajowym Duszpasterstwie Niesłyszących z siedzibą w Katowicach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.