Katecheta 12/2000
Katecheta 12/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu". Spotkanie przy żłóbku
Autor: ks. CM Andrzej Ziółkowski
Dla dzieci przedszkolnych i klas I - II
Cel: wytłumaczyć dzieciom symbolikę różnych figur obecnych w szopce, a przez to wejść głębiej w tajemnicę narodzenia Syna Bożego i ukazać, że cały świat powinien Go poznać - stąd obecność nie tylko figur ludzi, ale zwierząt i ptaków. Wprowadzamy rozróżnienie między kolędą a pastorałką. Mottem katechezy są słowa kolędy: "Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu".
Wskazania: gromadzimy dzieci wokół szopki, zwracamy szczególną uwagę, aby młodsze i mniejsze dzieci stały jak najbliżej szopki. Stosowne jest zaśpiewać z dziećmi znaną kolędę. Jeżeli jest to możliwe, proszę przypomnieć dzieciom kolędę: "Gdy Boży Syn w żłóbeczku swym..." (Katecheta nr 11/1999, s. 48).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.