Katecheta 12/2000
Katecheta 12/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święty Jan Paweł II
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Metody pracy na lekcji

Współżyjemy z Bogiem w Kościele Chrystusowym (metaplan)
Autor: Justyna Wójcik
Artykuł archiwalny
Wprowadzenie. Na początku katechezy w klasie piątej szkoły podstawowej, po modlitwie, rozmawialiśmy o samotności, o potrzebie posiadania rodziny, przyjaciół, bliskich ludzi, z którymi można dzielić się swoim życiem, tym, co dla nas ważne. Potem przenosiliśmy nasze potrzeby na teren Kościoła jako wspólnoty. Dzieci bez problemu potrafiły określić, od kiedy należą do wspólnoty wierzących. Umiały powiedzieć, że zbawiamy się we wspólnocie Kościoła, wśród ludzi, którzy tak jak my wyznają tę samą wiarę, spotykają się na Eucharystii, żyją sakramentami.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.