Katecheta 12/2000
Katecheta 12/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz z katechizmu
Anna i Tomasz Wełniak
KSIĄŻKA
13,90 zł 11,90 zł

Forum „katechety"

Troska o autentyczny regionalizm
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykuł archiwalny
W numerze 11. "Katechety" ukazał się artykuł A. Zellmy pt. W trosce o właściwe rozumienie przez katechetów idei regionalizmu. Artykuł ten jest polemiką z dwiema tezami mojej wcześniejszej publikacji. [ 1 ] A. Zellma nie podziela moich niepokojów, związanych z zapisami zawartymi w programach nauki historii, a odnoszącymi się do realizacji w gimnazjum ścieżki przedmiotowej pn. Edukacja regionalna. W związku z tym formułuje zastrzeżenie wobec dwóch stwierdzeń:
  • pojęcie patriotyzmu lokalnego może rozmywać postawy patriotyczne;
  • regionalizm jest uwikłany w spór ideologiczny pomiędzy koncepcjami Europy ojczyzn i Europy regionów.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.