Katecheta 12/2000
Katecheta 12/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Duchowość posłannictwa królewskiego katechetów świeckich
Autor: ks. Henryk Wejman
Artykuł archiwalny

 

    Duchowość katechetów świeckich posiada, obok proroczego i kapłańskiego, także królewski charakter. W związku z tym rodzi się pytanie o jego fundament i naturę. Na czym on polega i w czym się wyraża? Aby móc jednak odpowiedzieć na te pytania, trzeba wpierw odwołać się do źródła tego wymiaru ich duchowości, którym jest królewska godność Jezusa Chrystusa, gdyż w jej świetle nabiera on dopiero właściwego kształtu.
 

 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.