Katecheta 12/2000
Katecheta 12/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI

Wychowanie dzieci do wiary w aspekcie roku liturgicznego zadaniem dla rodziny, Kościoła i szkoły
Autor: Paweł Wawrzyniak
Artykuł archiwalny
  Omawiane w niniejszym artykule zagadnienie wychowania do wiary należy postrzegać jako jedno z zawsze aktualnych problemów. Po pierwsze, jest to sfera wynikająca z natury człowieka, pojmowanego między innymi jako homo religiosus. Po drugie, sfera ta wydaje się być zagrożona technokratyczną rzeczywistością współczesnej cywilizacji, zamykającej się na to, co duchowe (sacrum), a także innymi, przeciwstawnymi modelami wychowania. Po trzecie wreszcie, wiara, wychowanie do niej, jest jednym z istotnych "elementów" szeroko i integralnie rozumianego wychowania do miłości - wychowania, które powinno całościowo ujmować osobowość wychowanka, nie tylko sferę fizyczną i intelektualną, ale również sferę duchową.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.