Katecheta 12/2000
Katecheta 12/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

RECENZJE

Anna Królikowska, Grzegorz Łuszczak SJ, Zbigniew Marek SJ Dydaktyka obrazu. Fotosymbole - cz. I i II
Autor: s. Małgorzata T. Dyrek sł. BDNP
Wydawnictwo WAM, Kraków 2000
Dydaktyka obrazu i Fotosymbole 1 i 2 sta­nowią teoretyczno-praktyczny komplet po­mocy katechetycznych. Jest to nowa, rewela­cyjna propozycja dla katechetów, animato­rów wszelkich grup szkolnych, bądź parafial­nych. Fotosymbole zawierają dwie teczki zdjęć przedstawiających różne sytuacje życio­we, postacie, pejzaże - krótko mówiąc mogą być odbierane dosłownie lub symbolicznie. Są wydrukowane na jednakowym formacie A4, sztywne, a więc łatwe w użyciu do prezentacji podczas zajęć. Innym walorem jest to, że są czarno-białe, co pozwala skupić uwagę od­biorcy na treści danego obrazu, a nie na bar­wach lub formacie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.