FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Czystość serca warunkiem oglądania Bożego oblicza
Autor: ks. Henryk Wejman
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)
    We współczesnym spojrzeniu na życie moralne czystość kojarzy się jednoznacznie z pojęciem czystości seksualnej. Kiedy zaczyna mówić się o czystości, to zazwyczaj pierwszym skojarzeniem staje się seksualność. W tym sensie czystość serca zostaje sprowadzona jedynie do wymiaru ludzkiej intymności i zarezerwowana wyłącznie dla indywiduum, bez możliwości dostępu do niej kogokolwiek innego poza nim. Tymczasem już dane zdroworozsądkowe wskazują, że życie człowieka nie ogranicza się jedynie do seksualności, lecz wachlarz jego wyrazu sięga znacznie szerzej i głębiej. Jednostronne ujmowanie czystości zdecydowanie uderza w jej zakres znaczeniowy i tym samym osłabia, a przynajmniej stawia pod znakiem zapytania, jej wartość w życiu człowieka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.