Katecheta 5/2000
Katecheta 5/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Aby lepiej się modlić...
Autor: ks. Jacek Hadryś
Artykuł archiwalny
   Chcąc we właściwym świetle przyjrzeć się rzeczywistości określanej mianem modlitwy, należy sięgnąć przede wszystkim do trzech źródeł: Pisma św., Magisterium Kościoła oraz doświadczeń ludzi, którzy prowadzili głębokie życie modlitewne. Dopiero wówczas możliwe stanie się przeprowadzenie pewnej syntezy i systematyzacji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.