Katecheta 7/2000
Katecheta 7/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Rozmowa z moim telewizorem
Autor: ks. Jan Kochel
Dla gimnazjum
Cel  dydaktyczno-wychowawczy:  kształtowanie właściwych postaw wobec mass mediów.
Pomoce:  Pismo św., program telewizyjny, kartki (format A-4), tekst modlitwy.
 
I.  MODLITWA
 
  1. Jakie miejsce zajmuje telewizor w moim mieszkaniu? Czy można modlić się "do telewizora"?
  2. Poprośmy Ducha Świętego o pomoc w czasie dzisiejszej katechezy!
  3. Modlitwa: Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze...
  4.  

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.