Katecheta 7/2000
Katecheta 7/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Człowiek poczciwy, poczciwości nauczający..."
Autor: ks. CM Stefan Uchacz
Dla gimnazjum
Cel  szczegółowy:  uściślenie treści określenia "poczciwy" w oparciu o naukę ks. Konarskiego.
    Katecheta wypisuje na tablicy hasło: "Człowiek poczciwy" i w pogadance z uczniami ustala ich pojęcie na ten temat (O jakim człowieku mówimy, że jest poczciwy? Czym się on charakteryzuje?) Najbardziej charakterystyczne określenia uczniowie wypisują na tablicy. Zwracając uwagę na rdzeń "cześć" (po-czci-wy, u-czci-wy, czci-godny), katecheta poleca uczniowi przeczytanie odpowiedniego fragmentu ze Słownika języka polskiego (Materiały: M 1), z którego wypisuje na tablicy - obok uczniowskich określeń - najbardziej podstawowe znaczenia.
    Zakończeniem tej części katechezy jest odczytanie tekstu ks. Konarskiego, który pokaże uczniom, w jaki sposób rozumiał on słowo "poczciwy" w XVIII wieku. Jest to zarazem wprowadzenie do części drugiej jednostki (Materiały: M 2).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.