Katecheta 7/2000
Katecheta 7/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

Modlitwa (synektyka)
Autor: ks. MIC Paweł Nawalaniec
Artykuł archiwalny
Pomagając w rekolekcjach, zostałem poproszony o poprowadzenie jednego ze spotkań. Tematem miało być poszukiwanie istoty modlitwy. Rekolekcje przeżywały maturzystki jednego z prywatnych liceów w Poznaniu. Grupa była bardzo zdyscyplinowana. Postanowiłem, że pracę oprzemy na metodzie, nazwanej synektyką.
    Zanim zacząłem prowadzić zajęcia, przygotowałem arkusze szarego papieru, które pisakiem podzieliłem na trzy kolumny. Gdy grupa zgromadziła się, podzieliłem ją na mniejsze zespoły. Po krótkim wprowadzeniu przeszedłem do realizacji pierwszego etapu pracy. Poleciłem umieścić w pierwszej kolumnie niedokończone zdanie: Modlitwa jest jak....., lub Modlitwa jest podobna do....., potem znaleźć i zapisać jak najwięcej porównań, które można byłoby odnieść do modlitwy. Zaznaczyłem, że modlitwę można porównać do czynności, przedmiotu lub rzeczy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.