Katecheta 7/2000
Katecheta 7/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

Metody pracy na lekcji

Nie cudzołóż (szczepionka)
Autor: Hanna Zielińska
Artykuł archiwalny
Katecheza została przeprowadzona w klasie szóstej. Jej tematykę zawęziłam do problemu podejmowania współżycia płciowego przez nastolatków i czystości przedmałżeńskiej. Zależało mi na tym, aby uczniowie zapoznali się z niektórymi fragmentami tekstów Pisma św., które dotyczą tych problemów, aby umieli znaleźć w nich odpowiedzi na pytania, które sami stawiają w związku z przykazaniem "nie cudzołóż". Zaplanowane treści rozłożyłam na dwie jednostki katechetyczne.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.