Katecheta 7/2000
Katecheta 7/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święty Jan Paweł II Best
seller
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
35,90 zł 30,50 zł

RECENZJE

Ks. Krzysztof Młynarczyk, Tatiana Hylla, Elżbieta Moszyk Idę drogą Bożą.Idę drogą Bożą. Zeszyt ćwiczeń ilustrujących Dekalog dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Autor: Janusz Wyrembek
Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Poznań 2000
 Coraz doskonalsze metody pomiaru psychologicznego powodują, że właściwie każde dziecko, nawet to z różnymi deficytami rozwojowymi lub zaburzeniami sfery emocjonalnej, nie pozostaje poza systemem edukacyjnym. Diagnoza jest jednak dopiero początkiem niełatwej drogi. Dzieci tak zdiagnozowane mają prawo do specjalnej opieki pedagogicznej. Stwarzając im zatem szanse tzw. równego startu, tworzy się całą sieć ognisk dydaktycznych, klas integracyjnych, szkół specjalnych, by drogą odpowiednio dobranych metod i tempa postępowania edukacyjnego pokonać bariery poznawcze, jakie los postawił na drodze ich indywidualnego rozwoju.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.