Katecheta 9/2000
Katecheta 9/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

Owoce Ducha (rysunek)
Autor: Irena Hanus
Artykuł archiwalny
W katechizowaniu można i warto wykorzystywać korelacje między wiedzą religijną i umiejętnościami plastycznymi. Ćwiczenia plastyczne należą do bardzo ulubionych przez dzieci form pracy. Umożliwiają one wszystkim uczniom samodzielny i aktywny udział w zajęciach. Pobudzają wyobraźnię i fantazję uczniów, wyzwalają ich zaangażowanie i wpływają na harmonijny rozwój osobowości. Pozwalają doskonalić swoje umiejętności plastyczne przetwarzania słów i myśli w obraz. Nauka dobrze wykorzystywana zostawia owoce. Warto więc starać się o to, by również nauka o Bogu była przekazywana w sposób atrakcyjny, wtedy z pewnością na długo pozostanie w pamięci młodego człowieka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.