Katecheta 9/2000
Katecheta 9/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

Uroczystość Objawienia Pańskiego (telegram, wywiad, scenka improwizowana)
Autor: Ewa Jancewicz
Artykuł archiwalny
 W klasach VI przeprowadziłam katechezę, której temat brzmiał: "Uroczystość Objawienia Pańskiego". Zaproponowałam uczniom, aby dokonali podsumowania katechezy przy pomocy jednej z metod: telegramu, wywiadu lub scenki improwizowanej. Większość uczniów wybrała metodę telegramu. Po określonym czasie, uczniowie prezentowali wyniki swej pracy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.