Katecheta 9/2000
Katecheta 9/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święty Jan Paweł II
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

NIE TYLKO DLA GŁUCHYCH

Specyfika wczesnej rewalidacji dzieci z wada słuchu
Autor: Marzena Klaczak
Artykuł archiwalny
Praca rewalidacyjna z dzieckiem z wadą słuchu ma na celu częściowe lub całkowite zniwelowanie istniejących różnic między nim, a jego słyszącymi rówieśnikami. O ile rewalidacja w znaczeniu medycznym to przywracanie choremu sprawności fizycznej lub psychicznej, dzięki leczeniu lub przygotowaniu go do zmienionych warunków życia, o tyle rewalidacja w rozumieniu surdopedagogicznym to zarazem jedno i drugie - usprawnienie i przygotowanie do życia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.