Katecheta 9/2000
Katecheta 9/2000
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Jubileusz Instytutu Formacji Animatorów Katechezy Dorosłych we Francji
Autor: Elżbieta Młyńska
Artykuł archiwalny
W dniach 23-25 czerwca 2000 r. wspólnota animatorów i uczestników katechezy dorosłych, reprezentująca niemal wszystkie kontynenty, świętowała w Lille potrójny jubileusz. W tym roku przypada 30-lecie biblijnej katechezy dorosłych, ukształtowanej według progów wiary, 20-lecie Instytutu Katechetycznego powołanego do formacji animatorów prowadzących tę katechezę oraz 40-lecie kapłaństwa twórcy katechezy Jacquesa Bernarda, kapłana diecezji Cambrai. Katecheza zwana "Message" (przesłanie) zapoczątkowana została w 1970 r. w Jerozolimie przez egzegetę ks. Jacquesa Bernarda i artystów pragnących wyrazić swoją wiarę na sposób sobie właściwy. Do zespołu dołączył ks. Jean Marie Beaurent - teolog i kompozytor. Ich współpraca zaowocowała koncepcją katechezy dorosłych mającą swe źródło w Biblii, wspieraną przez teologię i bazującą na środkach audiowizualnych, wypracowanych na użytek tej katechezy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.