Katecheta 1/2001
Katecheta 1/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Co robić z lękiem wyznawania grzechów ciężkich podczas spowiedzi?
Autor: Mirosława Kajzer
Dla gimnazjum
Cel  ogólny: przygotowanie uczniów do radzenia sobie z własnymi lękami podczas przystępowania do sakramentu pojednania.
Cele  szczegółowe: po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
  • wymienić skutki zatajania podczas spowiedzi grzechu ciężkiego,
  • określić, które z tych skutków są największym zagrożeniem dla życia człowieka w jedności z Bogiem,
  • wymienić kilka sposobów radzenia sobie z zagrożeniem zatajenia grzechu,
  • podjąć rozmowę na temat.
Środki  dydaktyczne: arkusze szarego papieru, pisaki, odbitki artykułu Agnieszki Skowrońskiej: Gdy boli nas gardło albo dusza
Metody: wypowiedź indywidualna, metoda piramidy, syntetyka, dyskusja w grupie, pisanie dialogu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.