Katecheta 1/2001
Katecheta 1/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Forum „katechety"

Jaki jest stan polskiej katechezy po 10 latach jej obecności w szkole? Jakiej katechezy chcemy za 10 lat
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Dyskusja na ten temat została zorganizowana przez Sekcję Katechetyczną Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA i redakcję "Katechety". Wzięli w niej udział katecheci z kilku diecezji, doradcy metodyczni, osoby współpracujące z Redakcją miesięcznika "Katecheta". Spotkanie odbyło się w Wołczynie, w gościnnej parafii Ojców Kapucynów 23 sierpnia 2000 r. We wprowadzeniu do dyskusji zostały podkreślone następujące myśli:
  • katechizowanie jako dzieło zamierzone na dziesięciolecia, którego skutki widoczne są po latach;
  • uleganie przez dzieci i młodzież wpływom kulturowym, które w znacznej mierze odciągają ich od wiary; skutki tych procesów w dłuższej perspektywie mogą być bardzo dramatyczne;
  • zapytanie, co robić, aby nasi uczniowie - mimo niesprzyjającego kontekstu kulturowego - byli za kilkadziesiąt lat ludźmi głęboko wierzącymi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.