Katecheta 1/2001
Katecheta 1/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Dlaczego ocena z religii nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen?
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Dlaczego ocena z religii nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen? Moim zdaniem jest to praktyka niepoprawna wychowawczo oraz krzywdząca wobec tych uczniów, którzy wkładają duży wysiłek w zdobywanie wiedzy z zakresu katechezy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.