Katecheta 11/2001
Katecheta 11/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

RECENZJE

(red.) ks. R. Chałupniak, ks. J. Kostorz Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa
Autor: ks. Jan Kochel
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001
Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym w UNESCO (1980 r.) zwrócił uwagę na pojawiającą w pedagogice tendencję do „(...) jednostronnego przesunięcia w kierunku samego wykształcenia”, co w następstwie manipulacji może prowadzić do „całkowitej alienacji wychowania”. W tym samym wystąpieniu Papież przypomniał, iż „(...) nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek duchowo dojrzały – czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać siebie i drugich”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.