Katecheta 12/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Forum „katechety"

Sprawozdanie z Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce
Autor: ks. Radosław Chałupniak
Artykuł archiwalny
   W 2001 roku został przetłumaczony na język polski i opublikowany dokument Międzynarodowej Komisji do Spraw Katechezy, pt. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania (1990). Ten fakt stał się bezpośrednią przyczyną podjęcia przez polskich katechetyków problematyki związanej z katechezą dorosłych. Doroczne spotkanie miało miejsce w Częstochowie i zgromadziło kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za formację katechetów.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.