Katecheta 12/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Inscenizacje na rok szkolny
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
5,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Duchowość katechety, czyli o czym każdy katecheta pamiętać powinien - cz. II
Autor: Janusz Tadeusz Skotarczak
Artykuł archiwalny
Świętość jest jedyną rzeczą, dla której warto żyć.
Thomas Merton
* * *
Jest tylko jeden powód do smutku - nie być świętym.
Léon Bloy
    Tym, co stoi u podstaw całego życia chrześcijańskiego - według Jana Pawła II - jest... świętość. Dar ten został ofiarowany każdemu ochrzczonemu i jest zadaniem. To zadanie nie dotyczy tylko niektórych, ale wszystkich chrześcijan (por. Novo Millennio Ineunte, 30). Świętość nie jest bowiem zarezerwowana tylko dla wybranych "geniuszy". Drogi świętości są wielorakie. Tym bardziej więc nie dotyczy tylko niektórych, ale wszystkich katechetów. To oni winni w sposób szczególny usłyszeć słowa św. Pawła: "W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (por. Ef 1,4). Nie każdy może zostać "wirtuozem" katechezy, ale każdy może zostać świętym katechetą. Problem jednak chyba tkwi w tym, czy mamy pragnienie bycia świętymi katechetami. Świętość bowiem zależy od naszego pragnienia i łaski Bożej. Nikt nim nie zostanie, jeżeli nie ma w nim pragnienia zostania świętym. Św. Maksymilian Kolbe jeszcze przed wstąpieniem do zakonu napisał: "Muszę być świętym".

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.