Katecheta 12/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Czy katechetom potrzebne jest Krajowe Centrum Katechetyczne?
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykuł archiwalny
By odpowiedzieć na tak postawione pytanie, trzeba na wstępie poczynić pewną uwagę dotyczącą tego, co znaczy, że jakaś instytucja czy działalność jest potrzebna katechetom. Nie można tutaj popaść w swoisty utylitaryzm ograniczający pojęcie potrzeby do bezpośredniej użyteczności danej instytucji dla katechetów. Wydaje mi się, na przykład, że użyteczne dla katechetów są nie tylko podręczniki i poradniki metodyczne, ale też opracowania teoretyczne, które twórczym nauczycielom religii pozwalają wchodzić na obszary dotychczas nie spenetrowane. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.