Katecheta 12/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Błogosławiony Edmund Bojanowski. W dynamizmie twórczej miłości
Kard. Zenon Grocholewski
KSIĄŻKA
18,00 zł 15,30 zł

RECENZJE

ks. Bronisław Twardzicki Katechetyka formalna w służbie wiary
Autor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2001
Na rynku wydawniczym na przełomie sierpnia i września pojawiła się książka Katechetyka formalna w służbie wiary (s. 560). Autorem jest zasłużony dla Archidiecezji Przemyskiej ks. prałat dr Bronisław Twardzicki, który od 1970 roku wykłada katechetykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu a do tej pory corocznie kształci i formuje wielu katechetów duchownych i świeckich, systematycznie wizytuje i sprawdza w terenie owoce swego nauczania. Przez dwadzieścia pięć lat pracował w ogólnopolskim zespole kierowanym przez ks. prof. J. Charytańskiego, który opracowywał podręczniki metodyczne dla katechetów i podręczniki dla uczniów. Jest znanym i cenionym specjalistą katechetyki wśród wizytatorów i katechetyków polskich.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.