Katecheta 12/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Przezwyciężyć lęki. Obudź orła, który jest w tobie
Joel Pralong
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

RECENZJE

ks. Jan Górski Mały Słownik Misjologiczny
Autor: ks. Jan Kochel
Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2001
Misyjne i ewangelizacyjne otwarcie się Kościoła jest swoistym „znakiem czasu”, który musi być właściwie odczytany. Służą temu: bogactwo nauczania Ojca św., jego katecheza „w drodze” (pielgrzymki), ofiarna działalność misjonarzy i misjonarek oraz posługa teologów misji. Czołowy polski teolog misji ks. prof. dr hab. Jan Górski zauważa w swojej publikacji, że „brak słownika misjologicznego w języku polskim staje się coraz bardziej odczuwalnu”, ponieważ „wzrasta zainteresowanie misjologią, co przejawia się choćby w zwiększającej się liczbie osób studiujących tę dyscyplinę”. Dostrzeżoną lukę postanowił sam wypełnić. Jego pionierska praca przypomina misyjną wyprawę w nowe obszary nieznanego kraju. Stąd zapewne ów „pierwszy krok” - mały słownik 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.