Katecheta 2/2001
Katecheta 2/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Osoby o intelektualnej niepełnosprawności w Kościele i społeczeństwie
Autor: Marek Kosacz OP
Dla klasy IV szkoły średniej
Cele  operacyjne  katechezy:
  • uczeń powinien znać naukę Kościoła dotyczącą jego stosunku do osób upośledzonych umysłowo;
  • uczeń powinien wiedzieć, jakie powinno być miejsce tych ludzi w społeczeństwie;
  • uczeń powinien umieć odnosić się z szacunkiem do ludzi upośledzonych.
  •  

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.