Katecheta 2/2001
Katecheta 2/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

Mesjańska misja wcielonego Syna Bożego (plakat, scenka improwizowana)
Autor: Ewa Jancewicz
Artykuł archiwalny
W klasach I liceum ogólnokształcącego przeprowadziłam katechezę, której temat brzmiał: "Mesjańska misja Wcielonego Syna Bożego". Celem katechezy było:
  • ukazanie, w oparciu o perykopę biblijną o kuszeniu Jezusa, pokus i zagrożeń współczesnego świata;
  • uświadomienie uczniom istniejącego w człowieku i w świecie wewnętrznego rozdarcia między dobrem i złem oraz konieczności współdziałania z Chrystusem w walce ze złem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.