Katecheta 3/2001
Katecheta 3/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zagadki biblijne. Historie dla bystrych detektywów
Louise Holthausen
KSIĄŻKA
25,00 zł 21,50 zł

Metody pracy na lekcji

Msza święta (rysunek, synektyka)
Autor: Hanna Zielińska
Artykuł archiwalny
W klasie czwartej szkoły podstawowej na zakończenie cyklu katechez dotyczących liturgii eucharystycznej, zaproponowałam dzieciom wykonanie rysunków.
    Podzieliłam uczniów na 5 grup. Każda grupa otrzymała jedno ze zdań: 1) Msza św. jest ofiarą; 2) Msza św. jest ucztą ofiarną; 3) Msza św. jest dziękczynieniem; 4) Msza św. jest ucztą miłości; 5) Msza św. jest ucztą zjednoczenia z Bogiem i ludźmi. W tajemnicy przed innymi grupami, uczniowie mieli zilustrować otrzymane zdanie na kartce z bloku rysunkowego. Dzieci bardzo chętnie zabrały się do pracy. Kiedy czegoś nie wiedziały, prosiłam, aby zastanowiły się, dlaczego Mszę św. można nazwać tak, jak zostało to podane na kartce. W następnym etapie pracy grupy prezentowały swoje rysunki i tłumaczyły, dlaczego Msza św. jest ofiarą, ucztą, dziękczynieniem, itd. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.