Katecheta 3/2001
Katecheta 3/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zagadki biblijne. Historie dla bystrych detektywów
Louise Holthausen
KSIĄŻKA
25,00 zł 21,50 zł

Metody pracy na lekcji

Nadeszła "pełnia czasów" (słoneczko, papier lakmusowy, puzzle logiczne)
Autor: Ewa Jancewicz
Artykuł archiwalny
 W klasie VI przeprowadziłam katechezę na temat: Nadeszła "pełnia czasów". Postawiłam sobie następujące cele:
  • zapoznanie uczniów z postacią i działalnością Jana Chrzciciela;
  • uświadomienie, że Jezus jest zapowiedzianym i oczekiwanym Zbawicielem;
  • zachęcenie do postawy apostolskiej.
    Podczas katechezy wykorzystałam metody: słoneczko, papier lakmusowy, puzzle logiczne. Wcześniej przygotowałam: Pismo św., ksero perykopy biblijnej - Mt 3,1-12, kartki z klejem, czyste kartki, mazaki, kredki, koło z napisem: Jan Chrzciciel to..., plansze z napisami: Co tekst mówi o Janie Chrzcicielu? Co tekst mówi o Jezusie? Co tekst mówi o człowieku?, pocięte na fragmenty zdania: Jan Chrzciciel to prorok, który zapowiadał nadejście Mesjasza. Nauczał on nad rzeką Jordan. Głosił spełnienie zapowiedzi proroków. Wzywał do pokuty, do nawrócenia, czyli przygotowania się na przyjście Mesjasza.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.