Katecheta 3/2001
Katecheta 3/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

NIE TYLKO DLA GŁUCHYCH

Znaczenie wielkopostnych symboli i obrzędów
Autor: Ewa Lubina
Artykuł archiwalny
Cel  dydaktyczny: utrwalenie wiadomości dotyczących okresu Wielkiego Postu.
Cel  wychowawczy: głębsze przeżycie Wielkiego Postu poprzez osobiste zaangażowanie w obrzędy tego okresu.
Metoda: rozmowa, praca w grupach.
Środki dydaktyczne: Pismo św., kalendarz liturgiczny, modlitewniki, siedem arkuszy papieru.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.