Katecheta 3/2001
Katecheta 3/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
26,00 zł 9,00 zł

Forum „katechety"

Wychowanie religijne: wyzwania i nadzieje 2000 roku
Autor: Małgorzata Jędrzejewska
Artykuł archiwalny
Koniec drugiego tysiąclecia i początek trzeciego często nasuwa refleksje dotyczące tego, co minęło i przede wszystkim tego, co mogą przynieść kolejne lata, wieki. Powinniśmy także stawiać pytania o przyszłość, o perspektywy rozwiązania niektórych problemów związanych z religijnym wychowaniem. Niepokoją nas pytania: Czy religia ma dostatecznie silny wpływ na kształtowanie dojrzałej postawy człowieka XXI wieku, czy w ogóle jest postrzegana jako potrzebny element tego procesu? Zastanawia nas, czy i jak może ona oddziaływać na przyszłe pokolenia dzieci, młodzieży. Próbą odpowiedzi na takie i podobne pytania były opinie wygłaszane przez uczestników konferencji: "Wychowanie religijne: wyzwania i nadzieje 2000 roku".

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.