Katecheta 4/2001
Katecheta 4/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Czy katecheta może należeć do związków zawodowych?
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Artykuł archiwalny
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy katecheta powinien oraz czy może należeć do nauczycielskich związków zawodowych, należy na ten problem popatrzeć szerzej.
    Związki zawodowe są stałym tematem nauczania kościelnego, poczynając od papieża Leona XIII i jego encykliki Rerum novarum (RN) aż do obecnego Jana Pawła II i jego encykliki Laborem exercens (LE). Prawo przynależności do związków zawodowych przysługuje człowiekowi z racji prawa naturalnego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.